Developed by JoomVision.com

Công ty TNHH Trang trại Toàn Cầu - Globalfarm.vn Công ty TNHH Trang trại Toàn Cầu - Globalfarm.vn

Công ty TNHH Trang trại Toàn Cầu - Globalfarm.vn Công ty TNHH Trang trại Toàn Cầu - Globalfarm.vn
Developed by JoomVision.com

cloud
happynewyear

Tài liệu dự án đã được phê duyệt

1/ Thuyết minh dự án dưa hấu. Sản xuất '' Dưa hấu Kỳ lý " theo hướng liên kết chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 - 2020.

2/ Quy trình trồng Dưa hấu theo VietGap.

3/ Hợp đồng thực hiện dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị.

4/ Hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

5/ Quyết Định đã được phê duyệt

20190123 091138

20190123 091118

Hình ảnh thực tế từ thư viện ảnh

You are here: Home Tài liệu dự án đã được phê duyệt
Green Blue Orange Back to Top