Developed by JoomVision.com

Công ty TNHH Trang trại Toàn Cầu - Globalfarm.vn Công ty TNHH Trang trại Toàn Cầu - Globalfarm.vn

Công ty TNHH Trang trại Toàn Cầu - Globalfarm.vn Công ty TNHH Trang trại Toàn Cầu - Globalfarm.vn
Developed by JoomVision.com

cloud
happynewyear

Bạn có biết Dưa hấu Kỳ Lý là thương hiệu quốc gia?

Số người tham gia bình chọn
15
Lần bình chọn đầu tiên
Thứ hai, 09 Tháng 10 2006 20:01
Lần bình chọn cuối cùng
Thứ bảy, 05 Tháng 1 2019 16:01

Bạn có biết Dưa hấu Kỳ Lý là thương hiệu quốc gia?

Lượt xem Phần trăm Biểu đồ
Có biết
6 40%
Không biết
3 20%
Lần đầu tiên được biết
1 6.7%
Không quan tâm
0 0%

Hình ảnh thực tế từ thư viện ảnh

You are here: Home Bạn có biết Dưa hấu Kỳ Lý là thương hiệu quốc gia?
Green Blue Orange Back to Top